Välkommen till Svappavaaramässan den 26-28 maj- 2017 på sporthallen i Svappavaara

Fredag - 

Lördag 10.00 - 20.00
Söndag 1o.00 - 17.00

 

 

På mässan blir de gruppseanse med Katarina Ejdemo Thyni och Linda Johansson max 10 personer/seans. Båda mediumen är utbildade hos Terry Evans.

Tider:
Lördag: 11:00 och 14:30
Söndag: 11:00 och 14:30
Om medium har energi kvar så körs en tredje, men de beslutast på plats.

pris: 200 kronor/person

Detta sker på dagtid.

Vill man förboka man man göra de hos:
Tomas Stålnacke 098030213 el. mobil: 0706798374